Pottenbakkerstraat 36 A, 9403 VX Assen

 

**Algemene Voorwaarden**

**1. Definities**

In deze Algemene Voorwaarden verwijzen de termen hieronder naar:

– “Technischeservice.nl” verwijst naar Technischeservice.nl, Technische service, Technische Service Assen en JOHAN., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 83742638, gevestigd op Pottenbakkerstraat 36A, 9403VX Assen.

– “Klant” verwijst naar een individu of entiteit die gebruikmaakt van de diensten en producten van Technischeservice.nl.

**2. Toepasselijkheid**

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen Technischeservice.nl en de Klant.

**3. Bestellingen en Levering**

– Alle bestellingen zijn onderworpen aan acceptatie door Technischeservice.nl.
– Technischeservice.nl zal redelijke inspanningen leveren om producten en diensten tijdig te leveren, maar is niet verantwoordelijk voor vertragingen buiten onze controle.

**4. Prijzen en Betalingen**

– Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
– Betalingen dienen te worden voldaan volgens de betaalmethoden vermeld op de website van Technischeservice.nl.

**5. Retourbeleid**

– Klanten hebben recht op een wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor het retourneren van producten, zoals vereist door de Nederlandse wet.
– Voor retourinstructies en voorwaarden verwijzen wij naar ons retourbeleid op onze website.

**6. Garantie**

– Product garanties worden verstrekt in overeenstemming met de geldende wetgeving en de specificaties van elk product.
– Voor garantieclaims en -informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

**7. Montage en Installatie**

– Indien van toepassing, biedt Technischeservice.nl montage- en installatiediensten voor bepaalde producten. De voorwaarden en kosten voor deze diensten worden duidelijk vermeld op onze website en/of in de offerte.
– De Klant is als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle vereiste vergunningen, licenties of wettelijke toestemmingen die nodig zijn voor de montage en installatie van producten op hun locatie.
– Technischeservice.nl is niet verantwoordelijk voor het verstrekken van juridisch advies met betrekking tot vergunningen of wettelijke vereisten voor specifieke projecten.
– De Klant stemt ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften met betrekking tot de montage en installatie van producten en vrijwaart Technischeservice.nl van alle claims, verliezen of kosten die voortvloeien uit het niet verkrijgen van de vereiste vergunningen.

**8. Verantwoordelijkheid voor Montage**

– Technischeservice.nl zal de montage en installatie met zorg en vakmanschap uitvoeren. Na voltooiing zal de Klant de geïnstalleerde producten inspecteren en eventuele zichtbare gebreken onmiddellijk melden aan Technischeservice.nl.
– Technischeservice.nl is niet verantwoordelijk voor schade aan de producten of aanverwante eigendommen als gevolg van onjuiste montage of installatie door de Klant of een derde partij, tenzij anders overeengekomen.

**9. Kosten en Betaling voor Montage**

– De kosten voor montage- en installatiediensten worden afzonderlijk vermeld in de offerte of op de website van Technischeservice.nl.
– Betaling voor montage- en installatiediensten dient te geschieden volgens de overeengekomen betaalmethoden en -voorwaarden.

**Privacybeleid**

**1. Verzameling en Gebruik van Persoonlijke Gegevens**

– Technischeservice.nl verzamelt persoonlijke gegevens zoals naam, adres en e-mailadres van Klanten voor het verwerken van bestellingen en het verlenen van klantenservice.
– Persoonlijke gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden, behalve zoals vereist door de wet.

**2. Beveiliging van Gegevens**

– Technischeservice.nl neemt redelijke maatregelen om de beveiliging van persoonlijke gegevens te waarborgen.
– Klanten worden aangemoedigd om sterke wachtwoorden te gebruiken en hun inloggegevens vertrouwelijk te houden.

**3. Cookies**

– Onze website kan cookies gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren. Klanten kunnen cookies beheren via hun browserinstellingen.

**4. Wijzigingen in het Privacybeleid**

– Technischeservice.nl behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd