Pottenbakkerstraat 36 A, 9403 VX Assen

Onderhoudscontract waterontharder

Waterontharder onderhoudsbedrijf:

Technische Service Assen
Pottenbakkerstraat 36A
9403 VX Assen
06 58980933
johan@technischeservice.nl

Contract ten behoeve van onderhoud waterontharders particulieren

Onderhoudsschema:

de werkzaamheden worden uitgevoerd in een cyclus van 12 maanden tot maximaal 18 maanden

Onderhoudsactiviteiten:

Jaarlijkse inspectie en reiniging

Controle waardes en eventueel bijstellen.

Harsreiniging

Per unit 7,50 euro p/mnd. 

Toeslag voor installaties in centrum stad en op grotere afstand dan 25 km centrum Assen, 2,50 p/mnd.

Reparaties en vervangingen zijn niet inbegrepen in dit contract, tenzij anders overeengekomen.

Beëindiging van dit contract voor onbepaalde periode kan door beide partijen met een schriftelijke kennisgeving aan het einde van de maand.

De klant zal er voor zorgen dat de installatie op de geplande onderhoudsdata toegankelijk is, Technische Service zal  professioneel en conform de gelden normen het onderhoud uitvoeren.

Betaling per automatische incasso tenzij anders overeengekomen.