Pottenbakkerstraat 36 A, 9403 VX Assen

Onderhoudscontract airco

Quooker onderhoudsbedrijf:

Technische Service Assen
Pottenbakkerstraat 36A
9403 VX Assen
06 58980933
johan@technischeservice.nl

Contract ten behoeve van onderhoud Quooker kokend water kranen en boiler:

Onderhoudsschema:

de werkzaamheden worden uitgevoerd in een cyclus van 12 maanden tot maximaal 18 maanden

Onderhoudsactiviteiten:

1e cyclus

Onderhoud kraan:

Controle en reiniging:

Algehele installatie
Gangbaarheid drukknop en hendel hendel
Inspectie cartridge

2e cyclus

Controle en reiniging

Algehele installatie
Reiniging boilervat en aansluitingen

Kosten per 2023 

7,50 p/mnd

Toeslag voor installaties in centrum stad en op grotere afstand dan 25 km centrum Assen, 2,50 p/mnd.

Reparaties en vervangingen onderdelen zijn niet inbegrepen in dit contract, tenzij anders overeengekomen.

Beëindiging van dit contract voor onbepaalde periode kan door beide partijen met een schriftelijke kennisgeving aan het einde van de maand.

De klant zal er voor zorgen dat de installatie op de geplande onderhoudsdata toegankelijk is, Technische Service zal  professioneel en conform de gelden normen het onderhoud uitvoeren.

Betaling per automatische incasso tenzij anders overeengekomen.

 Quooker